Polisi Pembayaran

1.1 Syarikat bertanggungjawab dari segi kewangan untuk baki akaun pelanggan dalam masa tertentu.

1.2 Kewangan Syarikat bertanggungjawab bermula dengan rekod pertama mengenai deposit pelanggan dan berterusan sehingga pengeluaran penuh dana.

1.3 Pelanggan mempunyai hak untuk menuntut daripada Syarikat sebarang amaun dana yang ada dalam akaun mereka pada masa itu.

1.4 Satu-satunya kaedah rasmi deposit/pengeluaran adalah kaedah yang terpapar di laman web rasmi syarikat. Pelanggan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan kaedah pembayaran walaupun kaedah pembayaran adalah bukan rakaniaga syarikat dan bukan tanggungjawab syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh kaedah pembayaran. Sekiranya pelanggan mempunyai apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana kaedah pembayaran, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menghubungi perkhidmatan sokongan kaedah pembayaran tersebut dan memberitahu syarikat itu tentang tuntutan tersebut.

1.5 Syarikat tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk mana-mana aktiviti pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mana pelanggan gunakan untuk membuat deposit/pengeluaran. Kewangan Syarikat bertanggungjawab bagi wang pelanggan bermula apabila dana telah dimuatkan ke akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan kaedah pembayaran yang dipaparkan di laman web syarikat. Jika terdapat kes penipuan yang dikesan semasa atau selepas transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga itu dan membekukan akaun pelanggan.
Tanggungjawab Syarikat untuk dana pelanggan berakhir apabila dana dikeluarkan daripada akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan syarikat.

1.6 Sekiranya terdapat sebarang kesilapan teknikal yang berkaitan dengan transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga tersebut dan keputusan mereka.

1.7 Pelanggan hanya boleh mempunyai satu akaun berdaftar pada laman web syarikat. Sekiranya syarikat mengesan sebarang pertindihan akaun pelanggan, syarikat berhak untuk membekukan akaun dan wang pelanggan tanpa hak pengeluaran.

2. Pendaftaran pelanggan

2.1 Pendaftaran pelanggan berdasarkan pada dua langkah utama:

Pendaftaran web pelanggan.
- Pengesahan identiti pelanggan.

Bagi melengkapkan langkah pertama pelanggan perlu:

Menyediakan dengan identiti dan maklumat diri kepada syarikat.
-. Untuk bersetuju dengan perjanjian syarikat dan lampiran mereka.

2.2 Bagi melengkapkan langkah kedua, syarikat perlu untuk meminta dan pelanggan perlu menyediakan

imbasan atau foto digital dokumen pengenalan mereka.
-. salinan penuh depan dan belakang dokumen ID mereka dengan gambar dan butir-butir peribadi.

Syarikat mempunyai hak untuk menuntut dokumen lain daripada pelanggan, seperti bil pembayaran, pengesahan bank, imbasan kad bank atau mana-mana dokumen lain yang mungkin perlu semasa proses pengesahan.

2.3 Proses pengenalan mesti disiapkan dalam masa 10 hari perniagaan bermula dengan hari permintaan syarikat. Dalam beberapa kes syarikat boleh meningkatkan tempoh pengesahan sehingga 30 hari bekerja.

3. Proses deposit

Dalam usaha untuk membuat deposit, pelanggan hendaklah membuat permintaan daripada Kabinet Peribadi beliau. Dalam usaha untuk menyelesaikan permintaan itu, pelanggan perlu memilih mana-mana kaedah pembayaran dari senarai, isi semua butiran yang diperlukan dan teruskan dengan pembayaran.

Matawang-matawang berikut disediakan untuk membuat deposit: USD

Masa pemprosesan permintaan pengeluaran bergantung kepada kaedah pembayaran dan mungkin berbeza-beza antara kaedah yang lain. Syarikat tidak boleh mengawal masa pemprosesan. Sekiranya menggunakan kaedah pembayaran elektronik, masa transaksi itu boleh berbeza-beza dari saat kepada hari. Sekiranya menggunakan wayar bank, masa transaksi boleh mengambil masa sehingga 45 hari perniagaan.

4. Cukai

Syarikat bukan ejen cukai dan tidak akan memberi maklumat kewangan pelanggan kepada mana-mana pihak ketiga. Maklumat ini hanya boleh disediakan dalam kes permintaan rasmi daripada agensi kerajaan.

5. Refund policy

5.1 The Client is entitled at any time to withdraw any or all funds from his/her Account by sending the Company a Request for Withdrawal containing the Client’s order to withdraw money from the Client’s Account, which complies with the following terms:

- the Company will fulfill the order in the Client’s trading account only within the balance of the Client’s Account at the time of order fulfillment. If the amount withdrawn by the Client (including commissions and other expenses for making payment pursuant to this Regulation) exceeds the balance on the Client's Account, the Company may reject the order after explaining that rejection;

- the Client's order to withdraw money from the Client's Account must comply with the requirements and restrictions set forth by current legislation and other statutes of the countries in the jurisdiction of which such transfer is made;

- money from the Client's Account must be withdrawn to the same payment instrument that was previously used by the Client to transfer funds to the Account. The Company may limit the amount of the withdrawal to a payment instrument to the deposits on the Client's account from that payment instrument. The Company may, at its discretion, make exceptions to this rule and withdraw Client money to other payment instruments, but the Company may at any time ask the Client for the payment information for the other payment instruments, and the Client must provide the Company with that payment information.;

5.2 A Request for Withdrawal is be fulfilled by transferring money to the Client’s External Account by an Agent authorized by the Company.

5.3 The Client will make a Request for Withdrawal in the currency of the deposit. If the deposit currency is different from the transfer currency, the Company will convert transfer amount into the transfer currency at the exchange rate established by the Company as of the time when the funds are debited from the Client’s Account.

5.4 The currency in which the Company makes transfers to the Client’s External Account, depending on the currency of the Client’s Account and the withdrawal method, may be displayed in the Client’s Dashboard.

5.5 The conversion rate, commission and other expenses related to each method of money withdrawal are set by the Company and may be changed at any time at the Company’s sole discretion. The exchange rate may differ from the currency exchange rate set by the authorities of a particular country and from the current market exchange rate for the relevant currencies. In the cases established by Payment Service Providers, funds may be withdrawn from the Client’s External Account in a currency that is different from the currency of the Client’s External Account.

5.6 The Company reserves the right to set minimum and maximum withdrawal amounts depending on the withdrawal method. These restrictions will be posted in the Client's Dashboard.

5.7 The order is considered accepted by the Company if it is created in the Client’s Dashboard, is shown in the Payment History section and in the Company’s system for accounting of clients’ requests. An order created in any manner other than that specified in this clause will not be accepted and fulfilled by the Company.

5.8 Money will be withdrawn from the Client's account within five (5) business days.

5.9 If funds sent by the Company pursuant to a Request for Withdrawal have not arrived in the Client's External Account within five (5) business days, the Client may ask the Company to investigate the transfer.

5.10 If the Client made a mistake in the contact information when drawing up a Request for Withdrawal that resulted in failure to transfer money to the Client's External Account, the Client will pay a commission for resolving the situation.

5.11 The Client's profit in excess of the funds deposited by the Client may be transferred to the Client's External Account only by a method agreed by the Company and Client, and if the Client made a deposit in his/her account by a certain method, the Company has the right to withdraw a previous deposit by the Client by the same method.

6. Payment mothods for refunds

6.1 Bank transfer.

6.1.1 The Client may send a Request for Withdrawal by bank transfer at any time if the Company accepts this method at the time of funds transfer.

6.1.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to a bank account opened in his/her name. The Company will not accept and fulfill orders to transfer money to a bank account of a third party.

6.1.3 The Company must send the money to the Client's bank account according to the information in the Request for Withdrawal if the conditions of clause 7.1.2. of this Regulation are met.

The Client understands and agrees that the Company assumes no liability for the time it takes to make a bank transfer.

6.2 Electronic Transfer.

6.2.1 The Client may send a Request for Withdrawal by electronic transfer at any time if the Company uses electronic money transfer when the request is made.

6.2.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to his/her personal electronic account.

6.2.3 The Company must send money to the Client's electronic account according to the information in the Request for Withdrawal.

6.2.4 The Client understands and acknowledges that the Company is not responsible for the how long it takes to make an electronic transfer or for circumstances resulting in a technical failure during the transfer if they occurred through no fault of the Company.

6.3 The Company may, at its discretion, offer the Client other methods for withdrawing money from the Client's account. This information is posted in the Dashboard.Lagi