นโยบายการชำระเงิน

1.1 บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินสำหรับยอดเงินในบัญชีลูกค้าในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

1.2 ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทเริ่มครั้งต้นด้วยการบันทึกเกี่ยวกับการฝากเงินของลูกค้าและจนถึงการถอนเงินเต็มรูปแบบ

1.3 ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของเขา/เธอจากบริษัทในเวลาของการสอบถาม

1.4 เฉพาะวิธีการฝากเงิน/ถอนเงินอย่างเป็นทางการเป็นวิธีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการชําระเงิน ตั้งแต่วิธีการชําระเงินที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทและไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือยกเลิกธุรกรรมซึ่งเกิดจากวิธีการชําระเงิน ในกรณีที่ลูกค้ามีการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชําระเงินมันเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอ ติดต่อฝ่ายบริการของวิธีการชําระเงินโดยเฉพาะและแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการเรียกร้องเหล่านั้น

1.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งลูกค้าสามารถใช้เพื่อฝากเงิน/ถอนเงิน ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทสำหรับเงินของลูกค้าเริ่มต้นเมื่อเงินถูกโหลดไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตในระหว่างหรือหลังจากธุรกรรมทางการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการดังกล่าวและระงับบัญชีของลูกค้า
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อเงินลูกค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินถูกถอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.6 ในกรณีของความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน, บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวและผลของมัน

1.7 ลูกค้าสามารถมีเพียงหนึ่งบัญชีที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบความซ้ำซ้อนในบัญชีของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของลูกค้าและเงินโดยไม่มีสิทธิถอน

2. การลงทะเบียนลูกค้า

2.1 การลงทะเบียนลูกค้าอยู่บนสองขั้นตอนหลัก:

- การลงทะเบียนบนเว็บของลูกค้า
- การยืนยันตัวตนของลูกค้า

เพื่อที่จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนแรกลูกค้าจะต้อง:

- ให้บริษัทกับตัวตนที่แท้จริงของเขา/เธอและรายละเอียดการติดต่อ
- ยอมรับข้อตกลงของบริษัทและเอกสารประกอบของพวกเขา

2.2 เพื่อที่จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่สองบริษัทต้องร้องขอและลูกค้าจะต้องให้

- สแกนหรือถ่ายภาพดิจิตอลเอกสารประจำตัวของเขา/เธอ
- หน้าฉบับเต็มของเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องเอกสารจากลูกค้า, เช่นบิลชำระเงิน, ใบยืนยันธนาคาร, สแกนบัตรธนาคารหรือเอกสารอื่นใดที่อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการระบุตัวตน

2.3 กระบวนการระบุตัวตนต้องเสร็จสิ้นใน 10 วันตั้งแต่ที่บริษัทร้องขอ ในบางกรณีบริษัทอาจเพิ่มระยะเวลาถึง 30 วันทําการ

3. กระบวนการฝากเงิน

เพื่อทำการฝากเงิน, ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากคาบิเน็ตส่วนบุคคลของเขา เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์, ลูกค้าต้องเลือกวิธีการชำระเงินจากรายการ, กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดและไปต่อด้วยการชำระเงิน

สกุลเงินต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับการฝากเงิน: USD

เวลาในการประมวลผลคำขอถอนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชําระเงินและอาจแตกต่างจากวิธีหนึ่งไปยังอีกหนึ่ง บริษัทไม่สามารถควบคุมเวลาการประมวลผล ในกรณีของการใช้วิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์, เวลารายการสามารถแตกต่างกันไปจากวินาทีจนถึงวัน ในกรณีของการใช้โอนธนาคารโดยตรง, รายการสามารใช้เวลาถึง 45 วัน

4. ภาษี

บริษัทไม่ใช่ตัวแทนภาษีและไม่ได้ให้ข้อมูลทางการเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้สามารถให้ในกรณีที่มีความต้องการอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐบาล

5. Refund policy

5.1 The Client is entitled at any time to withdraw any or all funds from his/her Account by sending the Company a Request for Withdrawal containing the Client’s order to withdraw money from the Client’s Account, which complies with the following terms:

- the Company will fulfill the order in the Client’s trading account only within the balance of the Client’s Account at the time of order fulfillment. If the amount withdrawn by the Client (including commissions and other expenses for making payment pursuant to this Regulation) exceeds the balance on the Client's Account, the Company may reject the order after explaining that rejection;

- the Client's order to withdraw money from the Client's Account must comply with the requirements and restrictions set forth by current legislation and other statutes of the countries in the jurisdiction of which such transfer is made;

- money from the Client's Account must be withdrawn to the same payment instrument that was previously used by the Client to transfer funds to the Account. The Company may limit the amount of the withdrawal to a payment instrument to the deposits on the Client's account from that payment instrument. The Company may, at its discretion, make exceptions to this rule and withdraw Client money to other payment instruments, but the Company may at any time ask the Client for the payment information for the other payment instruments, and the Client must provide the Company with that payment information.;

5.2 A Request for Withdrawal is be fulfilled by transferring money to the Client’s External Account by an Agent authorized by the Company.

5.3 The Client will make a Request for Withdrawal in the currency of the deposit. If the deposit currency is different from the transfer currency, the Company will convert transfer amount into the transfer currency at the exchange rate established by the Company as of the time when the funds are debited from the Client’s Account.

5.4 The currency in which the Company makes transfers to the Client’s External Account, depending on the currency of the Client’s Account and the withdrawal method, may be displayed in the Client’s Dashboard.

5.5 The conversion rate, commission and other expenses related to each method of money withdrawal are set by the Company and may be changed at any time at the Company’s sole discretion. The exchange rate may differ from the currency exchange rate set by the authorities of a particular country and from the current market exchange rate for the relevant currencies. In the cases established by Payment Service Providers, funds may be withdrawn from the Client’s External Account in a currency that is different from the currency of the Client’s External Account.

5.6 The Company reserves the right to set minimum and maximum withdrawal amounts depending on the withdrawal method. These restrictions will be posted in the Client's Dashboard.

5.7 The order is considered accepted by the Company if it is created in the Client’s Dashboard, is shown in the Payment History section and in the Company’s system for accounting of clients’ requests. An order created in any manner other than that specified in this clause will not be accepted and fulfilled by the Company.

5.8 Money will be withdrawn from the Client's account within five (5) business days.

5.9 If funds sent by the Company pursuant to a Request for Withdrawal have not arrived in the Client's External Account within five (5) business days, the Client may ask the Company to investigate the transfer.

5.10 If the Client made a mistake in the contact information when drawing up a Request for Withdrawal that resulted in failure to transfer money to the Client's External Account, the Client will pay a commission for resolving the situation.

5.11 The Client's profit in excess of the funds deposited by the Client may be transferred to the Client's External Account only by a method agreed by the Company and Client, and if the Client made a deposit in his/her account by a certain method, the Company has the right to withdraw a previous deposit by the Client by the same method.

6. Payment mothods for refunds

6.1 Bank transfer.

6.1.1 The Client may send a Request for Withdrawal by bank transfer at any time if the Company accepts this method at the time of funds transfer.

6.1.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to a bank account opened in his/her name. The Company will not accept and fulfill orders to transfer money to a bank account of a third party.

6.1.3 The Company must send the money to the Client's bank account according to the information in the Request for Withdrawal if the conditions of clause 7.1.2. of this Regulation are met.

The Client understands and agrees that the Company assumes no liability for the time it takes to make a bank transfer.

6.2 Electronic Transfer.

6.2.1 The Client may send a Request for Withdrawal by electronic transfer at any time if the Company uses electronic money transfer when the request is made.

6.2.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to his/her personal electronic account.

6.2.3 The Company must send money to the Client's electronic account according to the information in the Request for Withdrawal.

6.2.4 The Client understands and acknowledges that the Company is not responsible for the how long it takes to make an electronic transfer or for circumstances resulting in a technical failure during the transfer if they occurred through no fault of the Company.

6.3 The Company may, at its discretion, offer the Client other methods for withdrawing money from the Client's account. This information is posted in the Dashboard.เพิ่มเติม